ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :běžný finanční rok
Anglicky :current financial year
Francouzsky :exercice en cours
Německy :laufendes Geschäftsjahr

Výklad :
Poznámka :bankovnictví
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989L0299 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti