ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :daň z příjmu (fyzických a právnických osob)
Anglicky :income tax (of natural and legal persons) / personal and corporate income tax
Francouzsky :impôt sur le revenu (des personnes physiques et morales) (m)
Německy :Einkommensteuer / Körperschaftsteuer (f)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Ministerstvo financí
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti