ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :agro-environmentální opatření
Anglicky :measures for agri-environment
Francouzsky :mesures agri-environnementales
Německy :Maßnahmen betreffend den Umweltschutz in der Landwirtschaft

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :393R2085,31999R1259 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, CSc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti