Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L0849
Název předpisu:Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Publikace:L 150 strana: 0093-0099
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
05.07.2020
Gestor aproximace:MŽP
Citace:(EU) 2018/849
Datum vydání:06/14/2018
Datum potvrzení gestora:07/02/2018
Stav notifikace:částečná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti