ISAP-Directory-32021R0943
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32021R0943
NázevNařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/943 ze dne 14. května 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2021/24)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 210    Datum : 06/14/2021   Str. : 0001-0044
EUROVOCobchodní informace ; finanční kontrola ; bankovní politika ; úvěrová instituce ; investiční společnost ; dohled nad trhem ; technická norma ; zprostředkování dat ; finanční právo
Platnost do12/31/9999        
Platnost od19.06.2021
Lhůta pro implementaci28.06.2021
Změny aktivníZměna 32015R0534 Nahrazení příloha I 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení příloha II 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení příloha III 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení příloha IV 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení příloha V 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 1 odstavec 2 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 1 odstavec 3 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 10 odstavec 2 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 11 odstavec 2 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 11 odstavec 3 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 11 odstavec 4 věta 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 11 odstavec 5 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 12 odstavec 4 písmeno (a) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 12 odstavec 4 písmeno (b) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 13 odstavec 2 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 13 odstavec 3 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 13 odstavec 5 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 13 odstavec 6 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 14 odstavec 2 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 14 odstavec 3 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 14 odstavec 5 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 14 odstavec 6 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 15 odstavec 4 písmeno (a) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 15 odstavec 4 písmeno (b) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 4 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 5 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 6 odstavec 2 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 6 odstavec 4 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 6 odstavec 7 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 6 odstavec 8 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 7 odstavec 1 věta 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 7 odstavec 2 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 7 odstavec 4 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 7 odstavec 5 Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 8 odstavec 4 písmeno (a) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 8 odstavec 4 písmeno (b) Znění 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 9 odstavec 1 písmeno (a) věta 28/06/2021 Změna 32015R0534 Nahrazení článek 9 odstavec 1 písmeno (b) věta 28/06/2021
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  06/30/2021

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti