ISAP-Directory-41973D0208
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)41973D0208
NázevRozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 24. července 1973 o zatímním umístění Evropského fondu pro měnovou spolupráci (73/208/EHS)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 207    Datum : 07/28/73   Str. : 0046 - 0046
EUROVOCměnová politika; sídlo instituce; koordinace politik v Evropské měnové unii; Evropský fond pro měnovou spolupráci
Platnost do12/31/9999        
Platnost od24.07.1973
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  06/04/99

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti