ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :absolutní práh
Anglicky :absolute threshold
Francouzsky :seuil absolut
Německy :absolute Schwelle

Výklad :
Poznámka :nejmenší hodnota senzorického podnětu: – potřebná k vyvolání počitku (podnětový práh nebo práh detekce), nebo – při které lze vnímaný počitek identifikovat (práh rozpoznání);
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31991R2568 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti