Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před Soudním dvorem EU

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU - DATABÁZE VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Soudní dvůr EU Zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie,který se skládá ze Soudního dvora a Tribunálu, je zajišťováno vládním zmocněncem na základě usnesení vlády č. 113 ze dne 4. února 2004 o Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU, ve znění změn uvedených v příloze usnesení vlády č.382 ze dne 24.5.2010 (dále jen "Statut VLZ “pdf, 132 kB), který působí při Ministerstvu zahraničních věcí.

Dne 5. května 2004 byl do této funkce, jako první vládní zmocněnec, jmenován usnesením vlády č. 422 (pdf, 108 kB) Mgr. Tomáš Boček. Po jeho odchodu byl do této funkce usnesením vlády č. 246 (pdf, 73 kB) ze dne 10. března 2008 jmenován JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.

Usnesením vlády č. 435 (pdf, 73 kB) ze dne 13. dubna 2005 bylo rozhodnuto, že vládní zmocněnec bude rovněž zajišťovat zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropského sdružení volného obchodu.

Podle Statutu VLZ kompetence vládního zmocněnce zahrnují rovněž zastupování České republiky v prejudiciální (administrativní) fázi řízení s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) o porušení Smlouvy o fungování EU (čl. 258 až 260) a v rámci mechanismu EU Pilot. Vládnímu zmocněnci je v jeho činnosti nápomocen Výbor vládního zmocněnce složený ze zástupců jednotlivých ústředních orgánů státní správy (resortů).

Agenda vládního zmocněnce zahrnuje následující aktivity:
Řízení o předběžné otázce
Řízení o porušení unijního práva
Řízení EU Pilot
Ostatní typy řízení
Další aktivity
Výbor vládního zmocněnce

Veřejné informace o běžících řízeních o předběžné otázce, o případech, v nichž se ČR písemně nebo ústně vyjadřovala, jakož i k vybraným zajímavým rozsudkům Soudního dvora a stanoviskům generálních advokátů jsou k dispozici v příslušné kapitole Zprávy o činnosti vládního zmocněnce za jednotlivé roky.


Kontakty

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Office: Hradčanské nám. 5
118 00 Praha 1
okp_sekretariat@mzv.cz
tel: + 420 2241 2310

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti