Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Kontakty

Úřad vlády ČR - odbor kompatibility

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility Vladislavova 4 117 15 Praha 1

O přístup do neveřejných databází informačního systému ISAP, určených výhradně pro ústřední orgány státní správy, je možné požádat v odboru kompatibility Úřadu vlády Mgr.Ing.Tomáše Přenosila. Kontaktní e-mail: postaisap@vlada.cz

Poštovní adresa:
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Sekretariát odboru: tel. +420 296 153 192, fax +420 296 153 132
Ředitel odboru – Mgr. Ing. Dušan Uher

Sekretariát oddělení informací tel.: +420 296 153 393
Vedoucí odd. - Mgr. Ing. Tomáš Přenosil, e-mail: prenosil.tomas@vlada.cz

Sekretariát oddělení analyticko-konzultačního: tel. +420 296 153 468
Vedoucí odd. - JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D., e-mail: whelanova.marketa@vlada.cz

Sekretariát oddělení pro legislativní proces EU: tel. +420 296 153 217
Vedoucí odd. - JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A., e-mail: lenfeld.jiri@vlada.cz

Ministerstvo zahraničních věcí - odbor komunitárního práva

Sekretariát OKP/VLZ tel.: +420 224 182 310, e-mail: okp_sekretariat@mzv.cz

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti