Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Prohlášení o přístupnosti

O přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka isap.vlada.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Přesto je tento web určen především pro odbornou veřejnost, neboť se zabývá problematikou související s implementací práva EU, pro kterou jsou uváděné termíny běžně používané. Také odkazy ke stažení dokumentů v některých databázích nemají totožné názvy dokumentů z důvodu jejich příliš velké délky. Pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu. Totéž se týká realizace návratového tlačítka. Dále nejsou uplatněna podmíněně povinná pravidla č. 3, 15, 17 a 20 z důvodu přílišně komplikované realizace dle použitého software.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stránka splňuje všechna doporučení W3C.

Valid HTML 4.0 Transitional Ověřit CSS!

Prohlížení dokumentů v PDF

Na našem serveru jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader

Stáhnout Acrobat Reader

2008-2020 Úřad vlády ČR | O přístupnosti