ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :(společná) pravidla dovozu
Anglicky :(common) rules for imports
Francouzsky :régime (commun) applicable aux importations
Německy :(gemeinsame) Regelung der Einfuhren

Výklad :
Poznámka :projednáno s ing. Eichlerem v souvislosti s technickými adaptacemi
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31994R0517 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Eichler Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti