ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celkový vývoj nákladů
Anglicky :trend in costs
Francouzsky :évolution des couts
Německy :allgemeine Kostenentwicklung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST4 theory & method

Zdroj(celexová čísla) :32001R2596 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti