ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bronchitida
Anglicky :bronchitis
Francouzsky :bronchite
Německy :Bronchitis

Výklad :
Poznámka :MKN-10
Oblast použití-skupina :Personal Care
Podskupina :DO1 general

Zdroj(celexová čísla) :32001R1566 Rezort :MZ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Urban Kocák Radovan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti