ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dávka spoluodpovědnosti
Anglicky :co-responsibility levy
Francouzsky :prélevement de coresponsabilité
Německy :Mitverantwortungsabgabe

Výklad :Tato dávka (zrušená v roce 1993) činila cca 1,5 % z orientační ceny mléka a představovala příspěvek producenta na zlepšení trhu mléka. Termín se týká společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky a má tedy výhradně komoditní povahu.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31985R2220 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti