ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cukrová třtina
Anglicky :sugar cane
Francouzsky :canne a sucre
Německy :Zuckerrohr

Výklad :Saccharum officinarum L.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001R1837,31993R2940,32002R1444 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor : Lochmanová Radana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti