ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :DEQ (s dodáním z nábřeží)
Anglicky :DEQ (delivered ex-quay)
Francouzsky :DEQ (Rendu a quai)
Německy :DEQ (frei Kai, ab Kai)

Výklad :“S dodáním z nábřeží” znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení. Prodávající nese všechna nebezpečí spojená s dodáním zboží do daného přístavu určení a s vykládkou zboží na nábřeží. Tato doložka vyžaduje,aby kupující odbavil zboží pro import a zaplatil veškeré formality,clo,daně a jiné poplatky účtované v dovozu .Tato doložka může být použita pouze v případě dodání zboží námořní nebo vnitrozemskou vodní cestou nebo multimodální dopravou v případě vykládky zboží z lodi na nábřeží v přístavu určení.
Poznámka :Incoterms 2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000R1901,31972R1035 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti