ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :brambory k výrobě škrobu
Anglicky :potatoes for the manufacture of starch
Francouzsky :pommes de terre destinées a la fabrication de la fécule
Německy :Kartoffeln zum Herstellen von Stärke

Výklad :
Poznámka :KN 07019010
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti