ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :datum výsevu
Anglicky :sowing date
Francouzsky :date de semis
Německy :Aussaattermin

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG5 crops (sn: cultivation and products)

Zdroj(celexová čísla) :31999R1251 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti