ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cermety
Anglicky :cermets
Francouzsky :cermets
Německy :Cermets

Výklad :Tvrdý řezný materiál obsahující tvrdé částiceTiC, TiN, TiCN a další v kovovém (Ni, Mo, Co) pojivu, vyrobený obdobně jako slinuté karbidy práškovou metalurgií. Název zahrnuje počáteční písmena slovního spojení CERamic/METal použitý pro označení keramických částic v kovovém pojivu.
Poznámka :KN kap. 72
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti