ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :další prodej
Anglicky :resale
Francouzsky :revente
Německy :Weiterverkauf, Wiederverkauf, r

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :383Y1230 Rezort :ÚOHS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Milinková Ivana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti