ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bramborový škrob
Anglicky :potato starch
Francouzsky :fécule de pomme de terre
Německy :Kartoffelstärke

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG5 crops (sn: cultivation and products)

Zdroj(celexová čísla) :31999R1749 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti