ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :demonstrace
Anglicky :demonstration
Francouzsky :démonstration
Německy :Demonstration

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31994D0762,31999D0182,31999D0126,31999D0276 Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Spejchalová Alena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti