ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha “Energetická politika pro Evropskou unii”
Anglicky :White Paper 'An energy policy for the European Union`
Francouzsky :Livre blanc intitulé «Une politique énergétique pour l'Union européenne»
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998Y1217(01) Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti