ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezpečnostní prověrka
Anglicky :security clearance
Francouzsky :enquete de sécurité/habilitation de sécurité
Německy :Sicherheitsüberprüfung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :398D0319 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti