ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :deflátor HDP
Anglicky :GDP deflator
Francouzsky :déflateur de PIB
Německy :BIP Deflator

Výklad :Implicitní cenový index, který se vypočítá tak, že HDP v běžných cenách se vydělí odpovídající hodnotou HDP ve stálých cenách. Tento ukazatel měří inflaci vztaženou na celé národní hospodářství
Poznámka :Vypracováno podle definice Eurodicautomu
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998D0715 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti