ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cílová cena
Anglicky :x
Francouzsky :prix d'objectif
Německy :Zielpreis

Výklad :
Poznámka :Angličtina není jednotná. Dle doporučení z Komise je třeba se řídit podle fr. a něm. verze.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31992R1766 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Lochmanová Radana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti