ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bob polní
Anglicky :broad bean, field bean
Francouzsky :feve (feve des marais, grosse feve)
Německy :Ackerbohne (Puff-, Dicke -, Saubohne)

Výklad :Vicia faba L.
Poznámka :KN 07135000 (anglická verze používá více variant)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204,31977R2237 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti