ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :DDP (s dodáním clo placeno)
Anglicky :DDP (delivered duty paid)
Francouzsky :DDP (Rendu droits acquittés)
Německy :DDP (verzollt, geliefert verzollt)

Výklad :“S dodáním clo placeno” znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, odbaveného pro dovoz a nevyloženého z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení. Prodávající nese všechny náklady a nebezpečí spojená s takto dodaným zbožím,včetně,pokud přicházejí v úvahu,povinností ,spojených s dovozem zboží do země určení(např.celní odbavení,zaplacení cla,daní a jiných poplatků).Tato doložka by neměla být používána,jestliže prodávající nemůže přímo,nebo nepřímo obdržet dovozní licenci.
Poznámka :Incoterms 2000 HN 6.1.2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti