ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :částka zadržená z podpory produkce
Anglicky :amount withheld from production aid
Francouzsky :montant de la retenue sur l'aide a la production
Německy :Betrag, der von der Erzeugungsbeihilfe einbehalten ist

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31988R0892 Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti