ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bilanční suma
Anglicky :balance sheet total
Francouzsky :total du bilan
Německy :Bilanzsumme

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CEF EIB (European Investment Bank)

Zdroj(celexová čísla) :31983L0349,32002R2056 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti