ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :být přímo použitelný
Anglicky :to be directly applicable
Francouzsky :etre directement applicable
Německy :unmittelbar gelten (...gilt unmittelbar)

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :x Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti