ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :biocidní produkt, pesticid
Anglicky :biocide, biocidal product
Francouzsky :biocide, produit biocide
Německy :biozider Stoff, Biozid, Biozid-Produkt

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :Neurčeno Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :RNDr. Kočíková Pavla

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti