ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezbariérový
Anglicky :accessible, barrier-free
Francouzsky :accessible
Německy :erreichbar, zugänglich (für)

Výklad :
Poznámka :dosud nepřeložený předpis, jde o bezbariérový přístup zdravotně postižených osob (v praxi se v angličtině v určitých kontextech používá také "barrier free", např. "barrier free home," "barrier free access" apod.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31995C0907 Rezort :ÚV KOM
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti