ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :africké, karibské a tichomořské země (AKT)
Anglicky :African, Caribbean and Pacific countries (ACP)
Francouzsky :les pays d'Afrique, des Caraďbes et du Pacifique (ACP)
Německy :die Länder Afrikas, des Karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans (AKP)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :11992M Rezort :Úřad vlády
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti