ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celkové množství nebezpečných věcí vztažené na dopravní jednotku
Anglicky :total quantity of dangerous goods per transport unit
Francouzsky :quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport
Německy :Gesamtmenge Gefahrgut je Beförderungseinheit

Výklad :
Poznámka :viz ADR po novele 32001L0026
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TRH storage and transport of dangerous substances (sn: handling and use)

Zdroj(celexová čísla) :32001L0026 Rezort :MDS
Druh termínu :Neschválený termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti