ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :disiřičitan amonný
Anglicky :ammonium bisulphite
Francouzsky :bisulfite d'ammonium
Německy :Ammoniumbisulfit

Výklad :
Poznámka :enologická látka na podporu tvorby kvasinek
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG7 viticulture

Zdroj(celexová čísla) :31999R1493,21994A0331(01) Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti