ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :administrativní náklady
Anglicky :administration costs, administrative costs
Francouzsky :couts administratif
Německy :Verwaltungskosten

Výklad :
Poznámka :angl. verze má dvě varianty
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31983L0349,32001H0453 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti