ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :citlivé výrobky
Anglicky :sensitive products
Francouzsky :produits sensibles
Německy :empfindliche Waren

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :"Taxation & Customs (sn: micro-economics 2; nt: further breakdown of ECF)"
Podskupina :FI7 customs

Zdroj(celexová čísla) :398R0602 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :ing. Drahomíra Škvařilová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti