ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :ASBL (neziskové organizace)
Anglicky :ASBL (Nonprofit organizations)
Francouzsky :ASBL (Associations sans but lucratif)
Německy :ASBL (Organisation ohne Erwerbscharakter)

Výklad :zkratka je v některých případech uváděna bez rozepsání, tj. pouze "ABSL"
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998r2699 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Jan Friedlaender

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti