ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Celní unie jižní Afriky
Anglicky :Southern African Customs Union
Francouzsky :Union douaniere de l´Afrique australe (UDAA)
Německy :Südafrikanische Zollunion (SACU)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000R1726 Rezort :MF
Druh termínu :Neschválený termínKoordinátor :Ing. Břicháčková Věra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti