ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :artyčoky
Anglicky :artichokes, globe artichokes
Francouzsky :artichauts
Německy :Artischocken

Výklad :KN 07091000, Cynara (Asteraceae)
Poznámka :CPV 01121330-3
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237,31999R2204,32002R2195 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti