ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :deflování indexu
Anglicky :deflating of the index
Francouzsky :déflation de l'indice
Německy :Deflationierung des Index

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST4 theory & method

Zdroj(celexová čísla) :31996R2223 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti