ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :digitálně šířený obsah
Anglicky :digital content
Francouzsky :
Německy :

Výklad :
Poznámka :Na základě dotazu R. Pekaře při finalizaci v Radě jsem zjistila od p. Hesouna z ministerstva informatiky
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :Ministerstvo informatiky
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti