ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :diabetes
Anglicky :diabetes
Francouzsky :diabete
Německy :Diabetes

Výklad :
Poznámka :Klasifikace MKN-10 vůbec nepoužívá termín "cukrovka", používáný často zaměnitelně.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001R1566 Rezort :MZ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Urban Kocák Radovan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti