ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :biologická rozmanitost
Anglicky :biodiversity, biological diversity
Francouzsky :biodiversity, diversité biologique
Německy :Artenvielfalt, biologische Vielfalt, Vielfalt des Lebens

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Environment Protection
Podskupina :EN5 areas affected

Zdroj(celexová čísla) :31999D0126 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, CSc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti