ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :částky, do nichž je pojištění povinné
Anglicky :amount in respect of which insurance is compulsory
Francouzsky :montants a concurrence desquels l´assurance est obligatoire
Německy :Summen, bis zu denen Versicherungspflicht besteht

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :384L0005 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti