ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :D. O. R. reaktor moderovaný těžkou vodou a chlazený organickým chladivem
Anglicky :heavy water moderator organic cooled reactor D.O.R.
Francouzsky :
Německy :schwerwassermoderierter und mit organischer Flüssigkeit gekühlter Reaktor D.O.R.

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :SÚJB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Jana Moltašová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti