ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cukrovka (sadbová)
Anglicky :sugar beet (seeds)
Francouzsky :betterave sucriere (semences)
Německy :Zuckerrübe (Saatgut)

Výklad :
Poznámka :V praxi je často používán ekvivalentní termín "cukrová řepa"
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000R1122,31977R2237,32002R0204,32002R1444 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti