ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní preference
Anglicky :tariff preferences
Francouzsky :préférences tarifaires
Německy :Zollpräferenzen

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998R0602,31987R2658 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :ing. Drahomíra Škvařilová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti