ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :balistické rakety
Anglicky :suborbital vehicles
Francouzsky :véhicules sous-orbitaux
Německy :Suborbitalfahrzeuge

Výklad :
Poznámka :KN 8802
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TR9 space travel

Zdroj(celexová čísla) :32000R1901 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti